Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehtap Gül ALTAŞ
 
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI 
   Dr. Öğr. Ü. Hikmet DİNÇ 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oktay KESKİN
  Prof. Dr. Osman Yaşar TEL
  Doç. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
  Arş. Gör. Ayfer GÜLLÜ
Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK
Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehtap Gül ALTAŞ
  Prof. Dr. Murat SEVGİLİ 
Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rahşan YILMAZ
  Doç. Dr. Nihat YUMUŞAK
  Arş. Gör. Kürşat FİLİKÇİ
Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR
  Dr. Öğr. Ü. İrfan ÖZGÜNLÜK