Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
                                                                                   
           İçindekiler / Contents  

         Araştırma Makaleleri / Research Articles

 
Sayfa / Page
 
  1. Köpek İdrar ve Plazma Örneklerinde Canine Adenovirus (CAV) Antijeninin ELISA ile Araştırılması
Kezban CAN ŞAHNA, Öznur ASLAN
Full Text: PDF
 
45-47
  2. Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan  Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN
Full Text: PDF
 
48-52
  3. Leptospirozisli Sığırlarda Bakır, Çinko ve Manganez Düzeyleri
Nilgün PAKSOY
Full Text: PDF
 
53-56
  4. Serological Investigation for Bovine Viral Diarrhoea and Bovine Herpesvirus Type-1 Viruses in Precolostral Calves and Their Dams
Mesut ÖZEL, Sibel GÜR
Full Text: PDF
 
57-63
  5. Effect of Egg Yolk and Removal of Seminal Fluid on Semen Cryopreservation in Norduz Goat
Çiğdem ÇEBİ ŞEN, Koray TEKİN, Ergun AKÇAY
Full Text: PDF
 
64-67
  6. Efficiency of Mini VIDAS and Culture Technique for Detection of Campylobacter Spp.  In Minced Beef
Serap KILIÇ ALTUN, Semra GÜRBÜZ, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
Full Text: PDF
 
68-72
  7. Erzurum İlinde Satışa Sunulan Fermente Sucuk ve Sosislerin Histolojik Muayenesi
Serap KILIÇ ALTUN, Ahmet TEMUR, İsmail Şah HAREM
Full Text: PDF
 
73-79
  8. Evaluation of the Volume Ratios of the Goose and Duck Liver Components by Stereological Methods
Yalçın AKBULUT, Murat Sırrı AKOSMAN, Yasin DEMİRASLAN, Bestami YILMAZ
Full Text: PDF
 
80-83
Derlemeler / Reviews  
  9. Süt Sığırı İşletmelerinde Sütteki Toplam Bakteri ve Somatik Hücre Sayısının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Durhasan MUNDAN, Bayram Ali MERAL, Abdullah DEMİR, Mehmet DOĞANER
Full Text: PDF
 
84-89
  10. The Evaluations of Contagious Animal Diseases Eradication in Turkey
Berrin ŞENTÜRK
Full Text: PDF
 
90-93
  11. Sığırların Nodüler Ekzantemi
İrfan ÖZGÜNLÜK
 Full Text: PDF
 
94-99