Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
2016 Yılı 5. Cilt 2. Sayı
İçindekiler / Contents
 
Araştırma Makaleleri / Research Articles Sayfa / Page
 
1. 2005-2009 Yılları Arasında Bolu Bölgesinde Buzağılarda Tespit Edilen Anomali Olgularının Değerlendirilmesi
Cafer Tayer İŞLER, Muhammed Enes ALTUĞ, Ramazan GÖNENCİ, İsmail AYTEKİN
Full Text: PDF
 

100-104
  2. İneklerde Tohumlama Sonrası Fluniksin Meglumin, Meloksikam ve PGE2 Uygulamalarının Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Nihat ÖZYURTLU, Yunus ÇETİN, İbrahim KÜÇÜKASLAN, Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU
Full Text: PDF
 
105-109
  3. Diyetsel Sıvı Kolostrumun Japon Bıldırcınlarında Büyüme Performansı ile Bazı Kan Parametreleri ve Element Konsantrasyonları Üzerine Etkisi
Mehmet Hanifi DURAK, Tahir BAYRIL, Aynur ŞİMŞEK, Esra GÖKALP, İlyas ALAK, Sema GÜRGÖZE
Full Text: PDF
 
110-115
  4. Occurrence of Diplostomum Spp. in the Eye of Farm Raised African Catfish (Clarias Gariepinus) in Oyo State
Ibrahim ADESHINA, Mozeedah ABDULWAHAB, Yusuf Olatunji YUSUF, Adetunji Yusuf ADEWALE
Full Text: PDF
 
116-119
  5. Arap Atlarında Egzersizin Lipid Profili Üzerine Etkisi
Evrim KOCAMAN, Ulvi Reha FİDANCI
Full Text: PDF
 
120-123
  6. Effect of Ovariohysterectomy on Some Oxidative Stress Markers in the Rat
Elvan ANADOL, Gül Fatma YARIM, Nilgün GÜLTİKEN, Filiz KAZAK
Full Text: PDF
 
124-128
  7. Şanlıurfa (Akabe mevki) Doğal Mera Bitkilerinin Besin Elementleri İçerikleri ve Toprakların Mikrobiyal Biyomas C, Fungal ve Bakteriyal Biyomas C Değerlerinin Belirlenmesi
Çiğdem KÜÇÜK, Cenap CEVHERİ, Tahir POLAT, Mehmet AVCI
Full Text: PDF
 
129-134
  8. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Nitrofurazon Pomad ve %1 Hidrojen Peroksit Kremin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri ve Antibakteriyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Özgün GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN
Full Text: PDF
 
135-140
  9. Applicability of Raman Spectroscopy for Characterization of Three Major Foodborne Pathogens
Cemil KÜREKÇİ
Full Text: PDF
 
141-145
  10. Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Zelal KARAKOÇ, Ali GÜLAYDIN
Full Text: PDF
 
146-151
  11. Köpeklerde Enrofloksasinin Myometrial Kontraktilite Üzerine Etkisi
Zahid PAKSOY, Akif Hakan KURT, Yusuf ERGÜN
Full Text: PDF
 
152-155
  12. Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Safkan Arap Yarış Atlarında Görülen Exostoz Olgularının Prevalansı
Mehmet Eşref TAŞKIN, Ali HAYAT
Full Text: PDF
 
156-159
Teknik Not / Technical Note  
  13. Keçi Süt Somatik Hücrelerinden RNA İzolasyonu: Problemler ve Çözüm Önerileri
Hüseyin ÖZKAN, Aysel ERASLAN ŞAKAR, Akın YAKAN
Full Text: PDF
 
160-162
  14. Tutulması Zorunlu Bazı Kayıtlar Bakımından Elazığ ve Malatya İllerindeki Etlik Piliç İşletmelerinin Mevcut Durumu
İbrahim ŞEKER, Abdurrahman KÖSEMAN, Selami AYGEN
Full Text: PDF
 
163-169
Olgu Sunumu / Case Report  
  15. Aural Abscess in a Red-Eared Slider Turtle (Trachemys scripta elegans)
Zeynep BOZKAN TATLI, Zeynep BİLGEN ŞEN, Ali GÜLAYDIN
Full Text: PDF
 
170-172
  16. Congenital Hypotrichosis with Thymus Hypoplasia in a Female German Holstein Calf
Zafer USTA, Björn JACOBSEN, Heidi KUİPER, Ludwig HAAS, Ottmar DİSTL
Full Text: PDF
 
173-176
Derlemeler / Reviews  
  17. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Sığır Eti Sektörlerinin Karşılaştırılması ve Dış Ticaret Açısından Değerlendirilmesi
Erinç GÜMÜŞ, Halit ÇINAR
Full Text: PDF
 
177-183
  18. Dietary Fibers as Functional Ingredients in Meat Products
Özen ÖZBOY ÖZBAŞ, Mustafa ARDIÇ
Full Text: PDF
 
184-189
  19. Mikotoksinler ve Halk Sağlığı Açısından Önemi
Gülsüm ÖKSÜZTEPE, Sümeyye ERKAN
Full Text: PDF
 
190-195
  20. Onkolitik Viroterapi ve Bazı Onkolitik Viruslar ile Yapılan Anti-Tümöral Uygulamalar
Bahattin Taylan KOÇ, Nural EROL
Full Text: PDF
 
196-201
  21. Desidual Hücreler
İsmail Şah HAREM
Full Text: PDF
 
202-207