Misyonumuz

 - Çiftlik hayvanları ve evcil büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimi arttırmak.
 - Çeşitli enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz hastalıklara yakalanmış hayvanları tedavi etmek.
 - Sağlıklı hayvan  popülasyonunun devamını sağlamak.
 - Hayvansal kaynaklı gıdaların kaliteli olmasını sağlamak.
 - Hayvan beslemesi, yetiştirilmesi ve refahı konularında bilimsel yaklaşımı geliştirmek.
 - İnsanları zoonoz hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgilendirmek.
 - Çevrenin korunması konusunda çalışmalar yapmak.


Vizyonumuz

- Deneyim, beceri ve araştırmaya dayalı yüksek öğretim vermek.
- Bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamaya aktarılması yönünde çalışmalarda bulunmak.
- Araştırma faaliyetlerinden elde edilen bilimsel verileri sunmak.
- Uluslararası işbirliğini teşvik etmek.
- Yeni teknik ve metodları geliştirmek suretiyle ulusal ve özel sektöre ait hayvan yetiştiriciliği ile ilgili Pazar kurallarını oluşturmak.
- Veteriner halk sağlığı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak.
- İnsan tüketiminde kullanılan gıdaların veteriner hekimler tarafından yapılan laboratuar analizleri konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak.
- Gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için gıda üretimi konusunda danışmanlık hizmetleri (Örn; seminerler, toplantılar) sunmak.