GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ
  Dr. Öğr. Üyesi Serap KILIÇ ALTUN
  Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR