Diğer Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinden yaz okulu eğitimi almak isteyen öğrencilerin, web sitemiz Öğrenci-Bologna/Formlar sayfasında bulunan "Yaz Dönemi Ders Alma Formu"na alacakları dersleri yazıp fakültemizde bu dersleri veren anabilim dalına onaylatarak 28 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar fakültemizin öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ