2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Güz Dönemi Arasınav Mazeret Sınavı 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, dersi yürüten öğretim elemanının belirleyeceği gün ve saatlerde yapılacaktır.
 
 

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ