Bahar TATICI Özel Kalem
Görev Tanımı
  318 3859
Esra CENGİZ Yazı İşleri ve Personel İşleri
Görev Tanımı
  318 2637
Abdulrazzak ÇİFTÇİ
Öğrenci İşleri
Görev Tanımı
  318 3938
Hatice ÇELİK Tahakkuk ve Taşınır İşleri
Görev Tanımı
  318 2638
Cemal DEMİR Satınalma İşleri
Görev Tanımı
  318 2623
Ahmet AYDOĞDU Hayvan Hastanesi Sorumlusu
Görev Tanımı
  318 3298