Yadigar SARI Özel Kalem   318 3859
Esra CENGİZ Personel İşleri   318 2640
Bülent YOLCU Öğrenci İşleri   318 3938
Abdulrazzak ÇİFTÇİ
Öğrenci İşleri   318 3938
Hatice ÇELİK Tahakkuk   318 2638
Cemal DEMİR Satınalma İşleri   318 2636
Ali KAMIŞ Ambar-Ayniyat   318 2673
Suphi BÜYÜK Memur   318 2645
Ahmet AYDOĞDU Memur
(Hayvan Hastanesi)
  318 3298