HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS İZLENCELERİ
1.SINIF (II. YARIYIL) (2019 Yeni Müfredata Göre)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 VET102 Anatomi II 3 4 7
2 VET104 Histoloji I 2 2 4
3 VET106 Genetik 2   2
4 VET108 Biyoistatistik 2   2
5 VET110 Fizyoloji-I 2 2 4
6 ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HARUZEM) 2   2
7 TDİ102 Türk Dili II (HARUZEM) 2   2
8 İNG102 Yabancı Dil II (HARUZEM) 2   2
9 901252 Embriyoloji 1   1
10 901253 Histoloji II 2 2 4
Seçmeli Dersler
1 VET152 Mesleki Yabancı Dil II 1   1
2 VET154 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri 1   1
3 VET156 Diseksiyon ve Eksenterasyon 1   1
           
2.Sınıf  IV Yarıyıl (2018 Yılı Müfredatına Göre)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 901450 Biyokimya-II 2 2 4
2 901451 Mikrobiyoloji-I 2 2 4
3 901452 Patoloji-I 2 2 4
4 901453 Entomoloji 2 2 4
5 901454 Zootekni-II 2 2 4
6 901455 Yem Hijyeni ve Teknolojisi 2 2 4
7 901456 Viroloji-I 1 2 3
    Seçmeli Dersler      
1 901457 Mesleki Yabancı Dil-IV 2   2
2 901458 Arı Hastalıkları 1   1
3 901459 Fizyopatoloji 2   2
4 901461 Mikrobiyolojide Biyoteknoloji 1   1
5 901462 Viral Aşılar 1   1
6 901463 Paraziter Zoonozlar 1   1
7 901464 Biyotekn. Hay. Beslemede Kull. 1   1
8 901465 Rekombinant DNA Teknolojileri 1   1
9 901466 Anatomik Model Hazırlama Teknikleri 1   1
 
3.Sınıf  VI. Yarıyıl (2018 Yılı Müfredatına Göre)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 901650 Helmintoloji 2 2 4
2 901651 Farmakoloji-II 3 2 5
3 901652 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2   2
4 901653 Veteriner Halk Sağlığı 1   1
5 901654 Patoloji-III 3 2 5
6 901655 Radyoloji 1   1
7 901656 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1   1
8 901657 Dış Hastalıklara Giriş 2   2
9 901658 İç Hastalıklara Giriş 2   2
    Seçmeli Dersler      
1 901659 Mesleki Yabancı Dil-VI 2   2
2 901660 Yaban Hayvan Hastalıkları Patolojisi 1   1
3 901661 Gıda Güvenliği 1   1
4 901662 Görüntülü Tanı Yöntemleri 1   1
5 901663 Egzotik Hayvan Hastalıkları 1 1 2
6 901665 Deneysel Farmakoloji 1   1
7 901666 Bilgisayarda İstatistik Analizler 1   1
8 901667 Gıda Kimyası 1   1
9 901668 Karnivorlarda Reprodüktif Ultrasonografi 1   1
 
4.Sınıf  VIII. Yarıyıl (2018 Yılı Müfredatına Göre)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 901850 Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. 2 2 4
2 901851 Doğum ve Jinekoloji-II 2   2
3 901852 Dölerme ve Suni Tohumlama 2   2
4 901853 İç Hastalıkları-II 3   3
5 901854 Ortopedi ve Travmatoloji 2   2
6 901855 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik 2   2
7 901856 Adli Veteriner Hekimlik 1   1
8 901857 Klinik*    6 6
9 901858 Göz Hastalıkları 1   1
10 901859 Cerrahi-II 2   2
    Seçmeli Dersler      
1 901860 Mesleki Yabancı Dil-VIII 2   2
2 901863 Nal Tekniği 1   1
3 901864 Kısraklarda Reprodüktif Fizyoloji ve Ultrasonografi 1   1
4 901865 Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi 1   1
5 901866 Sürü Sağlığı ve Yönetimi 2   2
6 901867 Kedi ve Köpeklerde Suni Tohumlama 1   1
7 901868 Hayvan Kurtarma 1   1
8 901869 Homeopati ve Tıbbi Bitkiler 1   1
9 901870 Reprodüktif Acil Müdahale 1   1
10 901871 Gıda Katkı Maddeleri 1   1

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ