BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün PAKSOY
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM
  Arş. Gör. Evren KOCABAŞ
Arş. Gör. Egemen Erdem ÖZTÜRK