Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR          (Başkan)
Doç.Dr. Osman Yaşar TEL           (Üye)
Doç.Dr. Abuzer K. ZONTURLU     (Üye)