Prof.Dr. Murat SEVGİLİ         (Başkan)
Prof.Dr. Mehtap Gül ALTAŞ  (Üye)
Doç.Dr. Osman Yaşar TEL    (Üye)