ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk BOZKAYA
  Doç. Dr. Şükrü GÜRLER
  Dr. Öğr. Üyesi Durhasan MUNDAN
  Dr. Öğr. Üyesi Aydın DAŞ
  Arş. Gör. Gülşah GÜNGÖREN