Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ
 
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ
  Dr. Öğr. Ü. Serap KILIÇ ALTUN
  Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR