Bahar TATICI Özel Kalem
Görev Tanımı
  318 3859
Esra CENGİZ Yazı İşleri ve Personel İşleri
Görev Tanımı
  318 2637
Bülent YOLCU Öğrenci İşleri
Görev Tanımı
  318 3938
Abdulrazzak ÇİFTÇİ
Öğrenci İşleri
Görev Tanımı
  318 3938
Hatice ÇELİK Tahakkuk
Görev Tanımı
  318 2638
Cemal DEMİR Satınalma İşleri
Görev Tanımı
  318 2623
Ali KAMIŞ Ambar-Ayniyat
Görev Tanımı
  318 2673
Suphi BÜYÜK Fotokopi Hizmetleri
Görev Tanımı
  318 2645
Ahmet AYDOĞDU Hayvan Hastanesi Sorumlusu
Görev Tanımı
  318 3298