CERRAHİ ANABİLİM DALI  

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali HAYAT
  Prof. Dr. Nihat ŞINDAK 
  Dr. Öğr. Üyesi Ünal YAVUZ
  Arş. Gör. Kerem YENER