VİROLOJİ ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR
  Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZGÜNLÜK