2012 Yılı ve Öncesi Girişli Öğrencilerin Tabi Olduğu Ders Müfredatı 
2013-2018 Eğitim-Öğretim Yıllarına ait Geçerli Ders Müfredatı
2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi 1.Sınıftan İtibaren Geçerli Ders Müfredatı 
2021 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Geçerli Ders Müfredatı ve Ön Koşullu Dersler Çizelgesi


                             (2013-2018 YILLARI GEÇERLİ DERS MÜFREDATI)
VETERİNER FAKÜLTESİ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
1.Sınıf  I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901150 Anatomi I Z 2 4 6 6
2 901151 Medikal Biyoloji Z 2 - 2 2
3 901152 Medikal Fizik Z 2 - 2 2
4 901153 Medikal Kimya Z 1 1 2 2
5 901154 Histoloji I Z 2 2 4 4
6 901155 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Z 1 - 1 1
7 901156 Türk Dili-I Z 2 - 2 2
8 901157 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi-I Z 2 - 2 2
9 901158 Yabancı Dil-I Z 2 - 2 2
    Toplam       23 23
    Seçmeli Dersler         7
    Genel Toplam         30
1 901159 Bilim Felsefesi S 1 - 1 1
2 901160 Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon S 1 2 3 2
3 901161 Mesleki İngilizce - I S 2 - 2 2
4 901166 Veteriner Terminoloji S 1 - 1 2
5 901162 Bilgisayar Kullanımı - I S 1 2 3 2
6 901164 Beden Eğitimi S 1 - 1 1
 
1.Sınıf  II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901250 Anatomi-II Z 3 4 7 6
2 901251 Biyoistatistik Z 2 - 2 2
3 901252 Embriyoloji Z 1 - 1 1
4 901253 Histoloji-II Z 2 2 4 4
5 901254 Fizyoloji-I Z 3 2 5 5
6 901255 Türk Dili-II Z 2 - 2 2
7 901256 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi-II Z 2 - 2 2
8 901257 Yabancı Dil-II Z 2 - 2 2
    Toplam       25 24
    Seçmeli Dersler         6
    Genel Toplam         30
1 901258 Mesleki İngilizce - II S 2 - 2 2
2 901259 Egzersiz Fizyolojisi S 1 - 1 1
3 901260 Laboratuar Hayvanlarının Anatomisi S 1 - 1 1
4 901265 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri S 1 - 1 2
5 901266 Egzotik Hayvan Anatomisi S 1 - 1 2
6 901267 Mikroskop Bilgisi S 1 - 1 2
7 901261 Bilgisayar Kullanımı - II S 1 2 3 3
9 901263 Beden Eğitimi S 1 - 1 1
 
2.Sınıf  III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901350 Biyokimya  I Z 2 2 4 4
2 901351 Fizyoloji  II Z 3 2 5 5
3 901352 Genetik Z 2 - 2 2
4 901353 Davranış Fizyolojisi Z 1 - 1 1
5 901354 Hayvan Refahı Z 1 - 1 1
6 901355 İmmunoloji Z 1 1 2 2
7 901356 Topografik Anatomi Z 1 2 3 3
8 901357 Zootekni I Z 2 2 4 4
9 901358 Parazitoloji Z 2 - 2 2
    Toplam       24 24
    Seçmeli Dersler         6
    Genel Toplam         30
1 901359 Mesleki İngilizce Dil-III S 2 - 2 2
2 901360 İmmunoprofilaksi S 1 - 1 1
3 901361 Spor Atlarında performans artırıcı maddelerin analizleri ve önemi S 1 - 1 1
4 901363 Histolojik Tanı Yöntemleri S 1 2 3 2
5 901364 Laboratuar Hayvanları Yetiştiriciliği S 1 - 1 1
6 901365 Populasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi S 1 - 1 1
7 901366 Moleküler Genetik Yöntemler S 1 - 1 2
8 901367 Doping Maddeleri S 1 - 1 2
9 901368 Kanatlı Anatomisi S 1 - 1 2
 
2.Sınıf  IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901450 Biyokimya-II Z 2 2 4 3
2 901451 Mikrobiyoloji-I Z 2 2 4 3
3 901452 Patoloji-I Z 2 2 4 3
4 901453 Entomoloji Z 2 2 4 3
5 901454 Zootekni-II Z 2 2 4 3
6 901455 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Z 2 2 4 3
7 901456 Viroloji-I Z 1 2 3 3
    Toplam       27 21
    Seçmeli Dersler         9
    Genel Toplam         30
1 901457 Mesleki Yabancı Dil-IV S 2 - 2 2
2 901458 Arı Hastalıkları S 1 - 1 1
3 901459 Fizyopatoloji S 2 - 2 2
4 901460 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Mevzuatı S 1 - 1 1
5 901461 Mikrobiyolojide Biyoteknoloji S 1 - 1 1
6 901462 Viral Aşılar S 1 - 1 1
7 901463 Paraziter zoonozlar S 1 - 1 1
8 901464 Biyotekn. Hay. Beslemede Kull. S 1 - 1 1
9 901465 Rekombinant DNA Teknolojileri S 1 - 1 2
10 901466 Anatomik Model Hazırlama Teknikleri S 1 - 1 2
 
3.Sınıf  V. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901550 Farmakoloji-I Z 2 2 4 3
2 901551 Viroloji-II Z 2 1 3 2
3 901552 Mikrobiyoloji-II Z 2 2 4 3
4 901553 Patoloji-II Z 2 2 4 3
5 901554 Protozooloji Z 2 2 4 3
6 901555 Epidemiyoloji Z 1 - 1 1
7 901556 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z 2 2 4 3
8 901557 Hayvan Islahı Z 2 - 2 2
9 901558 Gıda Hijyeni ve Kontrolü Z 2 - 2 2
    Toplam       28 22
    Seçmeli Dersler         8
    Genel Toplam         30
1 901559 Mesleki İngilizce Dil-V S 2 - 2 2
2 901560 Organik Hayvan Besleme S 1 - 1 1
3 901561 Analitik Epidemiyoloji S 1 - 1 1
4 901562 Viral Zoonozlar S 1 - 1 1
5 901563 Hayvan Hakları S 1 - 1 1
6 901564 Mikoloji S 1 - 1 1
7 901565 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları S 1 - 1 1
8 901566 Rasyon Hazırlama Teknikleri S 1 - 1 1
9 901567 Patoloji Tanı Teknikleri S 1 - 1 2
10 901568 Hayvan Sağlığı Yönetmelikleri S 1 - 1 2
 
3.Sınıf  VI. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901650 Helmintoloji Z 2 2 4 4
2 901651 Farmakoloji-II Z 3 2 5 5
3 901652 Hayvancılık İşletme Ekonomisi Z 2 - 2 2
4 901653 Veteriner Halk Sağlığı Z 1 - 1 1
5 901654 Patoloji-III Z 3 2 5 5
6 901655 Radyoloji Z 1 - 1 1
7 901656 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Z 1 - 1 1
8 901657 Dış Hastalıklara Giriş Z 2 - 2 2
9 901658 İç Hastalıklara Giriş Z 2 - 2 2
    Toplam       23 23
    Seçmeli Dersler         7
    Genel Toplam         30
1 901659 Mesleki Yabancı Dil-VI S 2 - 2 2
2 901660 Yaban Hayvan Hastalıkları Patolojisi S 1 - 1 1
3 901661 Gıda Güvenliği S 1 - 1 1
4 901662 Görüntülü Tanı Yöntemleri S 1 - 1 1
5 901663 Egzotik Hayvan Hastalıkları S 1 1 2 2
6 901664 Pediatrik ve geriatrik anestezi S 1 1 2 2
7 901665 Deneysel Farmakoloji S 1 - 1 1
8 901666 Bilgisayarda İstatistik Analizler S 1 - 1 2
9 901667 Gıda Kimyası S 1 - 1 2
10 901668 Karnivorlarda Reprodüktif Ultrasonografi S 1 - 1 2
 
4. Sınıf VII.Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901750 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Z 2 2 4 3
2 901751 Nekropsi Z 1 2 3 2
3 901752 Süt Hijyeni ve Teknolojisi Z 2 2 4 3
4 901753 Toksikoloji Z 2 - 2 2
5 901754 Su Ürünleri ve Hastalıkları Z 2 - 2 2
6 901755 İç Hastalıkları-I Z 2 - 2 2
7 901756 Ayak Hastalıkları Z 1 - 1 1
8 901757 Cerrahi-I Z 2 - 2 2
9 901758 Doğum ve Jinekoloji-I Z 2 - 2 2
10 901759 Klinik * Z - 6 6 5
    Toplam       28 24
    Seçmeli Dersler         6
    Genel Toplam         30
1 901760 Mesleki İngilizce Dil-VII S 2 - 2 1
2 901761 Akvaryum Balıklarının Hastalıkları S 1 - 1 1
3 901762 Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon S 1 2 3 2
4 901763 Dermatoloji S 1 - 1 1
5 901764 Süt İnekçiliği Meme Sağlığı Kontrol Programı S 1 - 1 1
6 901765 Kafes Kuşlarının Hastalıkları S 1 - 1 1
7 901766 Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikleri S 2 - 2 1
8 901767 Materyal Gönderme ve Rapor Yazma S 1 - 1 2
9 901769 Spor Atı Hastalıkları ve Tedavileri S 1 - 1 2
10 901770 Klinik Laboratuvar Teşhis S 1 - 1 2
 
4.Sınıf  VIII. Yarıyıl
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 901850 Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. Z 2 2 4 4
2 901851 Doğum ve Jinekoloji-II Z 2 - 2 2
3 901852 Dölerme ve Suni Tohumlama Z 2 - 2 2
4 901853 İç Hastalıkları-II Z 3 - 3 3
5 901854 Ortopedi ve Travmatoloji Z 2 - 2 2
6 901855 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik Z 2 - 2 2
7 901856 Adli Veteriner Hekimlik Z 1 - 1 1
8 901857 Klinik* Z - 6 6 5
9 901858 Göz Hastalıkları Z 1 - 1 1
10 901859 Cerrahi-II Z 2 - 2 2
    Toplam       25 24
    Seçmeli Dersler         6
    Genel Toplam         30
1 901860 Mesleki Yabancı Dil-VIII S 2 - 2 2
2 901861 Diş Hastalıkları S 1 - 1 1
3 901862 Veteriner Onkoloji Cerrahi S 1 - 1 1
4 901863 Nal Tekniği S 1 - 1 1
5 901864 Kısraklarda Reprodüktif Fizyoloji ve Ultrasonografi S 1 - 1 1
6 901865 Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi S 1 - 1 1
7 901866 Sürü Sağlığı ve Yönetimi S 2 - 2 2
8 901867 Kedi ve Köpeklerde Suni Tohumlama S 1 - 1 1
9 901868 Hayvan Kurtarma S 1 - 1 2
10 901869 Homeopati ve Tıbbi Bitkiler S 1 - 1 2
11 901870 Reprodüktif Acil Müdahale S 1 - 1 2
12 901871 Gıda Katkı Maddeleri S 1 - 1 2
 
5.Sınıf  IX.-X. Yarıyıl
SIRA NO KODU DERSİN ADI T U Toplam
901020 VEHİP I
(Genel Hekimlik Grubu)
1 İç Hastalıkları  16 16 32
2 Cerrahi 16 16 32
3 Doğum ve Jinekoloji 16 16 32
4 Dölerme ve Suni Tohumlama 16 16 32
5 Patoloji 16 16 32
6 Mikrobiyoloji 16 16 32
7 Parazitoloji 16 16 32
8 Viroloji 16 16 32
9 Farmakoloji - Toksikoloji 16 16 32
10 Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları 8 8 16
11 Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları 16 16 32
12 Zootekni  16 16 32
13 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 4 4 8
14 Biyoistatistik 4 4 8
15 Genetik 4 4 8
16 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 16 16 32
17 Biyokimya   8 8 16
18 Anatomi  4 4 8
19 Fizyoloji 4 4 8
20 Histoloji - Embriyoloji  4 4 8
21 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 8 8 16

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

UZAKTAN EĞİTİM

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ