Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine

Araştırma Makaleleri / Research Articles
 
1. Determination of Chemical Composition, Potential Nutritive Value and Methane Emission of Oak Tree (Quercus coccifera) Leaves and Nuts.
Adem KAMALAK, Kaefee Gibbar HASSAN, Shimaa Mahmood AMEEN, Hawar Maher ZEBARI, Ayad Hadi HASAN, Fatih ASLAN

Full Text: PDF
 
 
2. Placenta and 5-Fluorouracil Applications in Treatment of Extremities Wounds of Race Horses.
Servet KILIÇ, Sami ÜNSALDI

Full Text: PDF
 
 
3. Buzağılarda Boynuzsuzlaştırma Tekniklerine Bağlı Ağrı Düzeyinin ve Analjezik Uygulamasının Değerlendirilmesi.
Latif Emrah YANMAZ, Mahir KAYA, Elif DOĞAN, Zafer OKUMUŞ, Özgür KAYNAR

Full Text: PDF
 
 
4. Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Safkan İngiliz Yarış Atlarında Görülen Exostoz Olgularının Prevalansı
Mehmet Eşref TAŞKIN, Ali HAYAT

Full Text: PDF
 
 
5. Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality
Ömer KORKMAZ, Şükrü KÜPLÜLÜ, Birten EMRE, Abuzer K. ZONTURLU, Deniz KORKMAZ

Full Text: PDF
 
 
6. Türkiye’de Salgın Hayvan Hastalık Sorunu ve Yeni Model Önerileri
Berrin ŞENTÜRK

Full Text: PDF

 
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
7. İki Oğlakta Karşılaşılan Uretral Dilatasyon ve Fimozis Olgusu
Vedat Baran, Engin Kılıç, Sadık Yayla, Emin Karakurt

Full Text: PDF
 
 
8. Bir Buzağıda Karşılaşılan Anasarka Olgusu
Semra KAYA, Mustafa Somalı, Mushap KURU, Duygu KAYA, Cihan KAÇAR

Full Text: PDF

 
 
Derlemeler / Reviews
 
9. Elazığ İli’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri
İbrahim ŞEKER, Abdurrahman KÖSEMAN

Full Text: PDF