HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Durhasan MUNDAN