Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
2016 Yılı 5. Cilt 1. Sayı
 
İçindekiler / Contents
Araştırma Makaleleri / Research Articles

Sayfa / Page

 
  1. Bazı Sazan Türlerinde Mikrosatellit DNA Markörlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Arif PARMAKSIZ, Burçak ATEŞ, Şahin TOPRAK
Full Text: PDF


 
1-4
  2. Farklı Seviyelerde Yaş Domates Posası İlavesi ile Hazırlanan Mısır Silajının Kalitesinin Araştırılması
Mehmet SAVRUNLU, Nihat DENEK
Full Text: PDF


 
5-11
  3. Akvaryum Balıklarında Karanfil Yağının Anestezik Etkisinin Araştırılması
Mehmet Cengiz HAN, Aydın SAĞLIYAN, Eren POLAT
Full Text: PDF


 
12-17
  4. Sacır ve Samözü Dereleri (Gaziantep) Atıksu Deşarj Sularının Tarımsal Sulama Bakımından Değerlendirilmesi
Hikmet DİNÇ
Full Text: PDF


 
18-24
  5. Sakatat Olarak Tüketime Sunulan Sığır Beyin Dokularında Bovine Spongiform Encephalopathy’nin (BSE) ELISA ile İncelenmesi
Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM,  Serap KILIÇ ALTUN
Full Text: PDF


 
25-28
  6. İneklerde Retensiyo Sekundinarumun Proflaksisi Üzerine Butafosfan ve Vitamin B12’nin Birlikte Uygulanmasının Etkisi
Atilla YILDIZ
Full Text: PDF


 
29-33
  7. Effects of Somatic Cell Count, Parity and Lactation Stage on Yield and Components of Milk in Holstein-Friesian Cows
Ayşe Deniz ÇARDAK
Full Text: PDF


 
34-39
  8. Investigation of Bovine Herpes Virus Type 1 Infection in Sheep in the Kars Province of Turkey
Volkan YILMAZ, Nüvit COŞKUN
Full Text: PDF


 
40-43
  9. Saksağanda (Pica pica) Larynx ve Trachea Üzerinde Anatomik ve Histolojik Bir Çalışma
Hülya BALKAYA, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Emre ERBAŞ, Hülya KARA
Full Text: PDF


 
44-49
  10. Koyunlarda Maternal Plazmadan Fötal Cinsiyet Tayininde Fenol-Kloroform İzolasyon Metodu İle İki Farklı Ticari İzolasyon Kitinin Kullanılabilirliği
Mehmet Salih KAYA, Faruk BOZKAYA, Mehmet KÖSE, Şükrü DURSUN,
Mesut KIRBAŞ, Bülent BÜLBÜL, Nurettin AYDİLEK, Tahir BAYRIL,
Mehmet Osman ATLI
Full Text: PDF


 
50-56
  11. Vicia Sativa L.’nin Kök Nodül Bakterilerinin Poli-β-Hidroksibütirik Asit (PHB) Üretimi
Çiğdem KÜÇÜK, Cenap CEVHERİ, Mehmet AVCI
Full Text: PDF


 
57-60
  12. Tavşan ve Kobayda Harder Bezinin Anatomik ve Histolojik Özellikleri
İsmail DEMİRCİOĞLU, Nihat YUMUŞAK, Bestami YILMAZ
Full Text: PDF


 
61-65
Olgu Sunumu / Case Report
 
 
  13. Congenital Gingival Vascular Hamartoma in a Calf
Sadık YAYLA, Enver BEYTUT, Engin KILIÇ, Mete CİHAN, Uğur AYDIN,
Emin KARAKURT
Full Text: PDF


 
66-69
  14. A Case of Congenital Rectourethral Fistula, Urethral Dilatation and Segmental Urethral Agenesis Encountered in a Calf
Sadik YAYLA, Engin KILIÇ, Vedat BARAN, Hasan ÖZEN
Full Text: PDF


 
70-73
  15. Bir Koyun İşletmesinde Görülen Anomali Vakalarının Değerlendirilmesi
Cafer Tayer İŞLER, Muhammed Enes ALTUĞ, Ramazan GÖNENCİ, İsmail AYTEKİN
Full Text: PDF


 
74-76
  16. A Case of Gastric Tumor in a Dog
Cafer Tayer İŞLER, İsmail AYTEKİN, Muhammed Enes ALTUĞ, Ramazan GÖNENCİ
Full Text: PDF


 
77-79
  17. Dişi Bir Köpekte Reprodüktif Benign Kitleler ve İnguinal Fıtık Olgusu
Tuğra AKKUŞ, Rahime YAYGINGÜL, Güneş ERDOĞAN, S. Serap BİRİNCİOĞLU
Full Text: PDF


 
80-83
Derlemeler / Reviews
 
 
  18. Viral Enfeksiyonlarda Lipit Yığınları
Şermin ÖNKOL, Semra GÜMÜŞOVA
Full Text: PDF


 
84-89
  19. Metabolik Sendrom ve Bileşenlerinde Sitokin Yanıtı
Gül Fatma YARIM, Filiz KAZAK
Full Text: PDF


 
90-99