"Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomide ve bilimdeki hedefleri kapsamında, yükseköğretim odaklı olarak önüne koyduğu stratejilerin başında:
-Bilgi transferi ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi,
-Eğitim ve insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, gelmektedir.
  100 / 2000 Programı bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve geleceğe yönelik etkin bir projedir. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de ciddi yararlar sağlayacaktır.
  Özetle 100 / 2000'in amacı hedefler doğrultusunda seçtiğimiz belirli alanlarda yetkinleşmektir. Şimdi bu genç ve dinamik nesile bunu tam olarak ifade etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı önüne hedef koymuş Türkiye'de rol sahibi olabilmeleri için onları yetiştirdiğimizi anlatabilmemiz gerekmektedir. Çünkü Türkiye'nin bu alanlarda yetkin bilim adamları olmalıdır.
   2023 için çizilen vizyonda "net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen" bir Türkiye hedeflenmektedir."
   
100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI KAPSAMINDA
VETERİNER FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN BURSİYELERİMİZ
Ad – Soyad: Bölümü: Telefon: E-Posta:
Osman BİLAL Zootekni ve Hayvan Besleme 0414 318 3000 osmanomo@gmail.com
Nurcan KILIÇ Zootekni ve Hayvan Besleme 0414 318 3000 a155116019@hotmail.com
Gülçin BAYTUR Zootekni ve Hayvan Besleme 0414 318 3000 glcn_bytur63@hotmail.com
Murat Can ÇAKALLI Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 0414 318 3000 cakallimuratcan63@gmail.com
Özge YILDIRIM Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 0414 318 3000 ozgeyildirim@harran.edu.tr
Rıdvan KESER Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 0414 318 3000 rdvnksr2011@gmail.com

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ