Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AVCI
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkan Yrd. : Prof. Dr. Nihat DENEK
 
Biyometri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Aydın DAŞ 
Genetik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Akın YİĞİN
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet AVCI
  Prof. Dr. Nihat DENEK
  Arş. Gör. Besime DAŞ  
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN
Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk BOZKAYA  
  Doç. Dr. Şükrü GÜRLER
  Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN
  Dr. Öğr. Ü. Aydın DAŞ
  Dr. Öğr. Ü. Mücahit KAHRAMAN
  Arş. Gör. Gülşah GÜNGÖREN