Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AVCI
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkan Yrd. : Prof. Dr. Nihat DENEK
 
Biyometri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk BOZKAYA 
  Dr. Öğr. Ü. Akın YİĞİN
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet AVCI
  Prof. Dr. Nihat DENEK
  Dr. Öğr. Ü. Sadık Serkan AYDIN
  Dr. Öğr. Ü. Besime DOĞAN DAŞ  
  Arş. Gör. Şermin TOP
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN
Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Mücahit KAHRAMAN
  Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
  Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN
  Dr. Öğr. Ü. Aydın DAŞ
  Dr. Öğr. Ü. Romedi ÇELİK
  Arş. Gör. Gülşah GÜNGÖREN

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

UZAKTAN EĞİTİM

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ