AB Ofisi Erasmus +Program Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Birten EMRE
 
Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörlüğü
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ ATIĞ
 
Farabi Değişim Programı Koodinatörlüğü
Dr.Öğr.Üyesi Kasım TAKIM
 

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

UZAKTAN EĞİTİM

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ