Adı Soyadı   Görev     Dahili   Numarası   Mail Adresi
Serkan ARSLAN   Fakülte Sekreteri 3858 serkanarslan@harran.edu.tr
Esra CENGİZ   Şef (Yazı İşleri-Personel İşleri) 2637 esracengiz@harran.edu.tr
    Yazı İşleri-Personel İşleri-Evrak Kayıt    
Gönül KARADAĞ 
(Geçici Görevli)
  Özel Kalem (Taşınır) 3859 gonulkaradag@harran.edu.tr
    Satın Alma-Ambar Ayniyat    
    Tahakkuk (Maaş, Ek Ders) 2638  
Cemal DEMİR   Tahakkuk (Maaş, Ek Ders)   cemaldemir@harran.edu.tr
Leyla YABATU   Öğrenci İşleri 3938 leylayabatu@harran.edu.tr 
Bahar TATICI   Öğrenci İşleri 3938 baharsagir@harran.edu.tr
    Teknik Personel 2645  
Ahmet AYDOĞDU   Hayvan Hastanesi Sorumlusu 3298 ahmet631972@harran.edu.tr
    Hayvan Hastanesi Tahakkuk İşleri    
       

UZAKTAN EĞİTİM

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ