Fakültemiz   1995’de  kurulmuş  olup,  ilk  mezunlarını  2000 yılında vermeye başlamıştır. Bugüne kadar mezun olan 671 öğrencimiz ülkemizin değişik yörelerinde mesleklerini icra etmektedirler. Fakültemizde kayıtlı 420 öğrenci ve 38 öğretim üyesi, 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
         Fakültemizde; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve hakları ile hayvansal ürünlerin sağlıklı ve güvenli üretimine yönelik eğitim-öğretim, araştırma imkanı sunulmaktadır. Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümleri olmak üzere toplam 5 bölümde lisans öğretim programı yürütülmektedir. Bölümlerimizde yürütülen programların Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumlu olması nedeniyle öğrencilerimiz, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda LLP/ERASMUS  programları çerçevesinde bir veya iki yarıyıl ücretsiz olarak öğrenim görme ve staj yapma imkânına sahiptirler. Eyyübiye yerleşkesi içinde bulunan fakültemizde, öğrencilerimize hayvan sağlığının geliştirilmesinde karşılaşılan sorunların tespiti ve tedavileri, çiftlikten sofraya güvenli hayvansal gıda üretiminin geliştirilmesindeki metotların öğretilmesi ve öğretim üyelerimizle birlikte çalışabilme fırsatı verilmektedir.
        Ulusal hayvancılık sektörü bakımından önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa ilinde kurulu Fakültemiz, kliniklerine gelen hayvan türü, sayısı ve hastalık çeşitliliği ile hem lisans hem de lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimize önemli bir pratik yapma zenginliği sağlamaktadır. Ayrıca bölge Arap Yarış Atı yetiştiriciliği, ülkemizin en büyük TİGEM işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri, Ceylan yetiştiriciliği ve nesli tükenen ve koruma altına alınan Kelaynak kuşları açısından Veteriner Hekimlik mesleği açısından avantajlı bir konumda bulunmaktadır.
         Fakültemiz; yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, güncel bilgi ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, araştıran, koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış, bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunan, hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, çevre bilinci gelişmiş, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek Veteriner Hekimler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
          Sevgili öğrenciler, eğitim öğretim hayatınızda başarılar diler, sizleri en kalbi duygularımla selamlarım.


Prof. Dr. Nihat DENEK
Dekan

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ