Dekanın Mesajı
Fakültemizde; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve hakları ile hayvansal ürünlerin sağlıklı ve güvenli üretimine yönelik eğitim-öğretim, araştırma imkânı sunulmaktadır. Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümleri olmak üzere toplam 5 bölümde lisans ve lisansüstü öğretim programı yürütülmektedir. Bölümlerimizde yürütülen programların Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumlu olması nedeniyle öğrencilerimiz, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda LLP/ERASMUS programları çerçevesinde bir veya iki yarıyıl ücretsiz olarak öğrenim görme ve staj yapma imkânına sahiptirler. Eyyübiye Yerleşkesinde bulunan fakültemizde, öğrencilerimize hayvan sağlığının korunması konusunda karşılaşılan sorunların tespiti ve tedavileri, çiftlikten sofraya güvenli hayvansal gıda üretimini metotları öğretilmekte ve öğretim üyelerimizle birlikte çalışabilme fırsatı verilmektedir.
Ulusal hayvancılık sektörü bakımından önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa ilinde kurulu Fakültemiz, kliniklerine gelen hayvan türü, sayısı ve hastalık çeşitliliği ile hem lisans hem de lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimize önemli bir pratik yapma zenginliği sağlamaktadır. Bölge ayrıca Arap atı yetiştiriciliği, ülkemizin en büyük TİGEM işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri bünyesinde ceylan yetiştiriciliği ve nesli tükenen ve koruma altına alınan Kelaynak kuşları açısından avantajlı bir konumda bulunmaktadır.
Fakültemiz; yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, güncel bilgi ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, araştıran, koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış, bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunan, hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, çevre bilinci gelişmiş, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek Veteriner Hekimler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
Sevgili öğrenciler, eğitim öğretim hayatınızda başarılar diler, sizleri en kalbi duygularımla selamlarım.
 
Prof. Dr. Nihat DENEK
Dekan

 

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ