Eğitim- Öğretim Koordinasyon Kurulu
Prof.Dr. Murat SEVGİLİ (Başkan)
Prof.Dr. Mehmet AVCI (Üye)
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ (Üye)
Prof.Dr. Ali HAYAT (Üye)
Prof.Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER (Üye)
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ (Üye)
Doç.Dr. Serap KILIÇ ALTUN (Üye)
Doç.Dr. Nihat YUMUŞAK (Üye)
Doç.Dr. İsmail Şah HAREM (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Nilgün PAKSOY (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Mücahit KAHRAMAN (Üye)

Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu
Prof.Dr. Oktay KESKİN (Baş Editör)
 
Hayvan Refahı Komisyonu
Prof.Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Durhasan MUNDAN (Üye)
 
Akreditasyon Komisyonu (Ulusal-Uluslararası, EAEVE- VEDEK)
Prof.Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER (Başkan)
Prof.Dr. Faruk BOZKAYA (Üye)
Doç.Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK (Üye)
Doç.Dr. Serap KILIÇ ALTUN (Üye)
Doç.Dr. Birten EMRE (Üye)
Doç.Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Akın YİĞİN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ (Üye)
 
Dr.Öğr. Üyesi  Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyonu
Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Başkan)
Prof.Dr. Bestami YILMAZ (Üye)
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL (Üye)
   
Mezuniyet Komisyonu
Doç.Dr. Nihat YUMUŞAK (Başkan)
Doç.Dr. Birten EMRE (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Aydın DAŞ (Üye)
 
Bilimsel Etkinlikler Komisyonu  
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi Nilgün PAKSOY (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Akın YİĞİN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Aydın DAŞ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Ünal YAVUZ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ (Üye)
Arş.Gör.  M.Emin AYDEMİR (Üye)
Arş.Gör. Gülşah GÜNGÖREN (Üye)
Arş.Gör. Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE (Üye)
 
Burslar Komisyonu
Doç.Dr. Serap KILIÇ ALTUN (Başkan)
Doç.Dr. İsmail Şah HAREM (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK (Üye)
 
Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ (Başkan)
Doç.Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Ünal YAVUZ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Kasım TAKIM (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi İsmail DEMİRCİOĞLU (Üye)
Arş.Gör. Egemen Erdem ÖZTÜRK (Üye)
Arş.Gör. Kerem YENER (Üye)
Arş.Gör.  M.Emin AYDEMİR (Üye)
Arş.Gör. Gülşah GÜNGÖREN (Üye)
Arş.Gör. Adem ŞAHAN (Üye)
Arş.Gör. İsmail GÜNAL (Üye)
 
Proje ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ (Başkan)
Doç.Dr. Serap KILIÇ ALTUN (Üye)
Doç.Dr. Deniz KORKMAZ (Üye)
Doç.Dr. Birten EMRE (Üye)
Doç.Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Akın YİĞİN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Mücahit KAHRAMAN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Kasım TAKIM (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ (Üye)
 
Yatay Geçiş - Dikey Geçiş - Af - İntibak - Muafiyet Komisyonu
Doç.Dr. Deniz KORKMAZ (Başkan)
Doç.Dr. Birten EMRE (Üye)
Doç.Dr. İsmail Şah HAREM (Üye)
 
Staj Komisyonu  
Prof.Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER (Başkan)
Doç.Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Ünal YAVUZ (Üye)
 
Erasmus  Koordinatörlüğü- Doç.Dr. Birten EMRE
Mevlana Koordinatörlüğü- Dr.Öğr.Üyesi Tuğra AKKUŞ
Farabi Koordinatörlüğü- Dr.Öğr. Üyesi Kasım TAKIM
 

Kalite Komisyonu

Doç.Dr. Deniz KORKMAZ (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi Akın YİĞİN (Üye)
Fakülte Sekreteri Serkan ARSLAN (Üye)
Doç.Dr. Serap KILIÇ ALTUN (Bölüm Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ (Bölüm Temsilcisi)

Dr.Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ (Bölüm Temsilcisi)
Dr.Öğr. Üyesi İsmail DEMİRCİOĞLU (Bölüm Temsilcisi)
Arş.Gör.Dr.  Besime DOĞAN DAŞ (Bölüm Temsilcisi)

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu
Dr.Öğr. Üyesi Akın YİĞİN (Başkan)
Arş.Gör.Dr.  Besime DOĞAN DAŞ (Üye)
Arş.Gör. Mehmet Emin AYDEMİR (Üye)

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ