Başlama Bitiş
Staj Başvuru Formu Teslim Tarihi  1 Mart 2022 15 Nisan 2022
Staj Takvimi 1 Ağustos 2022 26 Ağustos 2022
  Üniversitemiz Öğrencileri Üniversitemiz Dışı Öğrenciler
Hayvan Hastanesi Staj Kontenjanı 30(Otuz) kişi 10(On) kişi
 
 
  1. Staj uygulamalarının Fakültemiz Staj Yönergesinde belirtilen kurumlarda yapılmasına,
  2. Staj takvimi olarak 01-26 Ağustos 2022 tarihleri arası olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,
  3. Başvuru kriterlerini sağlayan öğrencilerin staj başvuru formları teslim tarihi en geç 15 Nisan 2022 olarak ilan edilmesine ve başvuru formlarının kargo ile ya da elden Staj Komisyonu’na teslim edilmesine,

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

UZAKTAN EĞİTİM

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ