Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi Kapsamında Yönetim Kurulumuzca belirlenen 08 Temmuz – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında staj yapacak öğrencilerin staj yapılan birimin sorumlusu tarafından onaylanmış staj defterlerini kapalı zarf içerisinde en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi mesai bitimine kadar öğrenciler ya da posta ile Fakülte Dekanlığına gönderilir. Gerekli belgelerin süresi içerisinde Dekanlığa iletilmemesi durumunda öğrenci staj uygulamasından başarısız olarak kabul edilir.
 

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ