Zorunlu yaz stajını yapacak Fakültemiz öğrencilerinin staj başvuru formunu 3 Nisan 2023 tarihine kadar şahsen Dekanlığa elden teslim etmeleri gerekmektedir. Komisyon değerlendirmesinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için;
  1. Form eksiksiz bir şekilde doldurulmalı,
  2. Staj yapılan yerin bilgilerini hatasız ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve stajın yapacağı yere imzalatılmış ve kaşelemiş olmalı,
  3. Vesikalık fotoğraf yapıştırılmalı,
  4. Nüfus kayıt bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurulmalı,
  5. Tarih yazılmalı ve öğrencinin ıslak imzası olmalıdır.
Staj yapabileceğiniz yerler:
Kurum içi staj, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yaptırılır.
Kurum dışı staj,
a) Veteriner Fakültelerinin Anabilim Dallarında,
b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlara bağlı birimlerde,
c) Özel Veteriner Kliniklerinde,
d) Belediyelerin Veteriner Müdürlüklerine bağlı birimlerde,
e) Hayvansal ürünler sanayinde (et, süt yumurta, balık ve arıcılık ürünleri üretim ile yem ve mama sanayinde ),
f) Aşı ve İlaç Sanayinde,
g) Resmi ve Özel Mezbaha ve Kombinalarda,
h) Resmi ve Özel hayvan hastanelerinde,
i) Fakülte yönetim kurulunun uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlarda.
 
 

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ