Klinik Bilimler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Abuzer K.ZONTURLU
Klinik Bilimler Bölüm Başkan Yrd. : Doç. Dr. Ömer KORKMAZ
 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali HAYAT 
   Prof. Dr. Nihat ŞINDAK 
  Dr. Öğr. Ü. Ünal YAVUZ 
  Arş. Gör. Kerem YENER 
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abuzer K.ZONTURLU 
  Doç. Dr. Ömer KORKMAZ 
  Doç. Dr. Birten EMRE 
  Dr. Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ 
Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN 
  Prof. Dr. Nafiz YURTAYDIN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı  
  Arş. Gör. Adem ŞAHAN  
  Arş. Gör. İsmail GÜNAL
   

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ