Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AVCI
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkan Yrd. : Prof. Dr. Nihat DENEK
 
Biyometri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şükrü GÜRLER
Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk BOZKAYA 
  Dr. Öğr. Ü. Akın YİĞİN
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet AVCI
  Prof. Dr. Nihat DENEK
  Arş. Gör. Dr. Besime DOĞAN DAŞ  
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN
Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Mücahit KAHRAMAN
  Doç. Dr. Şükrü GÜRLER
  Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN
  Dr. Öğr. Ü. Aydın DAŞ
  Dr. Öğr. Ü. Romedi ÇELİK
  Arş. Gör. Gülşah GÜNGÖREN
   

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ