AB Ofisi Erasmus +Program Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Birten EMRE
 
Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ
 
Farabi Değişim Programı Koodinatörlüğü
Dr.Öğr.Üyesi Kasım TAKIM
 

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ