HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS İZLENCELERİ
1.SINIF (II. YARIYIL)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam AKTS
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 VET102 Anatomi II 3 4 7 8
2 VET104 Histoloji I 2 2 4 4
3 VET106 Genetik 2   2 3
4 VET108 Biyoistatistik 2   2 3
5 VET110 Fizyoloji-I 2 2 4 4
6 ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2   2 2
7 TDİ102 Türk Dili II 2   2 2
8 İNG102 Yabancı Dil II 2   2 2
9 901250 Anatomi II (Eski Müfredat) 3 4 7 6
10 901251 Biyoistatistik (Eski Müfredat) 2   2 2
11 901252 Embriyoloji (Eski Müfredat) 1   1 1
12 901253 Histoloji II (Eski Müfredat) 2 2 4 4
13 901254 Fizyoloji-I (Eski Müfredat) 3 2 5 5
Seçmeli Dersler
1 VET152 Mesleki Yabancı Dil II 1   1 2
2 VET154 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri 1   1 2
3 VET156 Diseksiyon ve Eksenterasyon 1   1 2
             
2.SINIF (IV YARIYIL) 
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam AKTS
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 VET202 Viroloji II 1 2 3 3
2 VET204 Biyokimya II 2 2 4 4
3 VET206 Mikrobiyoloji II 2 2 4 4
4 VET208 Genel Parazitoloji 1 2 3 3
5 VET210 Patoloji I 2 2 4 4
6 VET212 İmmunoloji 2   2 2
7 VET214 Zootekni I 2 2 4 4
8 VET216 Epidemiyoloji 1   1 2
9 VET218 Hayvan Islahı 2   2 2
10 901450 Biyokimya II (Eski Müfredat) 2 2 4 3
11 901451 Mikrobiyoloji II (Eski Müfredat) 2 2 4 3
12 901452 Patoloji I (Eski Müfredat) 2 2 4 3
13 901453 Entomoloji (Eski Müfredat) 2 2 4 3
14 901454 Zootekni I (Eski Müfredat) 2 2 4 4
15 901455 Yem Hijyeni ve Teknoloji (Eski Müfredat) 2 2 4 3
16 901456 Viroloji I (Eski Müfredat) 1 2 3 3
Seçmeli Dersler
1 VET252 Mesleki Yabancı Dil IV 1   1 2
2 VET254 Fizyopatoloji  1   1 2
3 VET258 Mikoloji 1   1 2
4 VET260 Viral Aşılar 1   1 2
   
3.SINIF VI. YARIYIL (2018 Yılı Müfredatına Göre)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam AKTS
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 901650 Helmintoloji 2 2 4 4
2 901651 Farmakoloji-II 3 2 5 5
3 901652 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2   2 2
4 901653 Veteriner Halk Sağlığı 1   1 1
5 901654 Patoloji-III 3 2 5 5
6 901655 Radyoloji 1   1 1
7 901656 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1   1 1
8 901657 Dış Hastalıklara Giriş 2   2 2
9 901658 İç Hastalıklara Giriş 2   2 2
Seçmeli Dersler
1 901659 Mesleki Yabancı Dil-VI 2   2 2
3 901661 Gıda Güvenliği 1   1 1
4 901662 Görüntülü Tanı Yöntemleri 1   1 1
7 901666 Bilgisayarda İstatistik Analizler 1   1 2
8 901667 Gıda Kimyası 1   1 2
   
4.SINIF VIII. YARIYIL (2018 Yılı Müfredatına Göre)
S.N DERS KODU DERS ADI T U Toplam AKTS
VETERİNER ZORUNLU DERSLER
1 901850 Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. 2 2 4 4
2 901851 Doğum ve Jinekoloji-II 2   2 2
3 901852 Dölerme ve Suni Tohumlama 2   2 2
4 901853 İç Hastalıkları-II 3   3 3
5 901854 Ortopedi ve Travmatoloji 2   2 2
6 901855 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik 2   2 2
7 901856 Adli Veteriner Hekimlik 1   1 1
8 901857 Klinik*   6 6 5
9 901858 Göz Hastalıkları 1   1 1
10 901859 Cerrahi-II 2   2 2
Seçmeli Dersler
1 901860 Mesleki Yabancı Dil-VIII 2   2 2
3 901862 Veteriner Onkoloji Cerrahi 1   1 1
4 901863 Nal Tekniği 1   1 1
6 901865 Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi 1   1 1
7 901866 Sürü Sağlığı ve Yönetimi 2   2 2
10 901869 Homeopati ve Tıbbi Bitkiler 1   1 2
11 901870 Reprodüktif Acil Müdahale 1   1 2
12 901871 Gıda Katkı Maddeleri 1   1 2
   
5.SINIF (IX. YARIYIL)
S.N DERS KODU DERS ADI: VEHİP I T U Toplam  AKTS
Genel Hekimlik Seçmeli Grubu
1   İç Hastalıkları  16 16 32 2,5
2   Cerrahi 16 16 32 2,5
3   Doğum ve Jinekoloji 16 16 32 2,5
4   Dölerme ve Suni Tohumlama 16 16 32 1,5
5   Patoloji 16 16 32 1,5
6   Mikrobiyoloji 16 16 32 1,5
7   Parazitoloji 16 16 32 1,5
8   Viroloji 16 16 32 1,5
9   Farmakoloji - Toksikoloji 16 16 32 1,5
10   Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları 8 8 16 1
11   Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 16 16 32 1,5
12   Zootekni  16 16 32 1,5
13   Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 4 4 8 1
14   Biyoistatistik 4 4 8 1
15   Genetik 4 4 8 1
16   Besin Hijyeni ve Teknolojisi 16 16 32 1,5
17   Biyokimya   8 8 16 1
18   Anatomi  4 4 8 1
19   Fizyoloji 4 4 8 1
20   Histoloji - Embriyoloji  4 4 8 1
21   Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 8 8 16 1

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

UZAKTAN EĞİTİM

ALO 191

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ