2012 Yılı ve Öncesi Girişli Öğrencilerin Tabi Olduğu Ders Müfredatı 
2013-2018 Eğitim-Öğretim Yıllarına ait Geçerli Ders Müfredatı
2021 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Geçerli Ders Müfredatı ve Ön Koşullu Dersler Çizelgesi
               
HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS MÜFREDATI
               
  1.SINIF (I. YARIYIL)
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET101 Anatomi I 3 4 5 8
  VET103 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 3 3
  VET105 Veteriner Hekimliği Tarihi 1 - 1 2
  VET107 Medikal Fizik 1 - 1 2
  VET109 Medikal Kimya 1 2 2 3
  VET111 Medikal Biyoloji 1 2 2 3
  VET113 Veteriner Terminoloji 1 - 1 1
  ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 - 2 2
  TDİ101 Türk Dili I 2 - 2 2
  İNG101 Yabancı Dil I 2   2 2
  TOPLAM   16 10 21 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET151 Mesleki Yabancı Dil I 1 - 1 2
  VET153 Girişimcilik 1 - 1 2
  VET155 Temel Bilişim Teknolojileri I 1 2 2 2
  VET157 Mikroskop Bilgisi ve Teknikleri 1 - 1 2
  BEĞ101 Beden Eğitimi 1 - 1 2
  MÜZ101 Müzik 1 - 1 2
  RES101 Resim 1 - 1 2
  ORS101 Ortak Seçmeli Ders 1 - 1 2
   
  1.SINIF (II. YARIYIL)
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET102 Anatomi II 3 4 5 8
  VET104 Histoloji I 2 2 3 4
  VET106 Genetik 2 - 2 3
  VET108 Biyoistatistik 2 - 2 3
  VET110 Fizyoloji-I 2 2 3 4
  ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 - 2 2
  TDİ102 Türk Dili II 2 - 2 2
  İNG102 Yabancı Dil II 2 - 2 2
  TOPLAM   17 8 21 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET152 Mesleki Yabancı Dil II 1 - 1 2
  VET154 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri 1 - 1 2
  VET156 Diseksiyon ve Eksenterasyon 1 - 1 2
  VET158 Agronomi 1 - 1 2
  BEĞ102 Beden Eğitimi 1 - 1 2
   
  2.SINIF (III. YARIYIL)
               
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET201 Fizyoloji II 3 2 4 4
  VET203 Biyokimya I 2 2 3 4
  VET205 Mikrobiyoloji I 2 2 3 3
  VET207 Histoloji II 2 2 3 4
  VET209 Hayvan Davranışları 1 - 1 1
  VET211 Embriyoloji 2 - 2 3
  VET213 Entomoloji 2 2 3 3
  VET215 Topografik Anatomi 1 2 2 2
  VET217 Hayvan Refahı 1 - 1 1
  VET219 Viroloji I 1 2 2 3
  TOPLAM   17 14 24 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET251 Mesleki Yabancı Dil III 1 - 1 2
  VET253 Histolojik Tanı Yöntemleri 1 - 1 2
  VET255 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 1 - 1 2
  VET257 Mesleki Planlama ve Kariyer 1 - 1 2
  VET259 Laboratuvar Hayvan Anatomisi 1 - 1 2
  VET261 Bilimsel Araştırma ve Yayın Temel İlkeleri 1 - 1 2
  VET263 Moleküler Genetik Yöntemler 1 - 1 2
   
 
  2.SINIF (IV. YARIYIL)
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET202 Viroloji II 1 2 2 3
  VET204 Biyokimya II 2 2 3 4
  VET206 Mikrobiyoloji II 2 2 3 4
  VET208 Genel Parazitoloji 1 2 2 3
  VET210 Patoloji I 2 2 3 4
  VET212 İmmunoloji 2 - 2 2
  VET214 Zootekni I 2 2 3 4
  VET216 Epidemiyoloji 1 - 1 2
  VET218 Hayvan Islahı 2 - 2 2
  TOPLAM   15 12 21,0 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET252 Mesleki Yabancı Dil IV 1 - 1 2
  VET254 Fizyopatoloji 1 - 1 2
  VET256 Metabolik ve Kalıtsal Hastalıkların Biyokimyası 1 - 1 2
  VET258 Mikoloji 1 - 1 2
  VET260 Viral Aşılar 1 - 1 2
  VET262 Kök Hücre Teknikleri 1 - 1 2
   
  3.SINIF (V. YARIYIL)
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET301 Dış Hastalıklarına Giriş 2 - 2 3
  VET303 İç Hastalıklarına Giriş 2 - 2 3
  VET305 Patoloji II 2 2 3 3
  VET307 Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 2 2 3 3
  VET309 Farmakoloji I 2 2 3 3
  VET311 Zootekni II 2 2 3 3
  VET313 Kanatlı Hastalıkları 2 2 3 3
  VET315 Helmintoloji 2 2 3 3
  VET317 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 2 - 2 2
  VET319 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 - 1 2
  TOPLAM   19 12 25 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET351 Mesleki Yabancı Dil-V 1 - 1 2
  VET353 Biyogüvenlik 1 - 1 2
  VET355 İmmunoproflaksi 1 - 1 2
  VET357 Yem Mevzuatı 1 - 1 2
  VET359 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları 1 - 1 2
  VET361 Laboratuvar Hayvanlarıında Anestezi 1 - 1 2
  VET363 Viral Zoonozlar 1 - 1 2
  VET365 Hayvan Hakları 1 - 1 2
   
 
  3.SINIF (VI. YARIYIL)
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET302 Cerrahi I 2 2 3 4
  VET304 İç Hastalıkları I 2 2 3 4
  VET306 Patoloji III 2 2 3 3
  VET308 Farmakoloji II 2 2 3 3
  VET310 Protozooloji 2 2 3 4
  VET312 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 2 2 3 3
  VET314 Arı Hastalıkları 1 2 2 2
  VET316 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı 1 - 1 2
  VET318 Görüntülü Tanı Yöntemleri 1 2 2 3
  TOPLAM   15 16 23 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET352 Mesleki Yabancı Dil-VI 1 - 1 2
  VET354 Paraziter Hastalıkların Kontrol Programı 1 - 1 2
  VET356 Hayvan Barınakları ve Hijyeni 1 - 1 2
  VET358 Yabani Hayvanlara Yaklaşım ve Muayene 1 - 1 2
  VET360 Sürü Yönetimi ve Teknolojileri 1 - 1 2
  VET362 Rasyon Hazırlama Teknikleri 1 - 1 2
  VET364 Deney Hayvanları Patolojisi 1 - 1 2
  VET366 Gıda Güvenliği 1 - 1 2
  VET368 Bilgisayarda İstatistik Analizler 1 - 1 2
   
  4.SINIF (VII. YARIYIL)
    DERS DERS ADI T U K AKTS
  KODU
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET401 Cerrahi II 2 - 2 3
  VET403 İç Hastalıkları II 3 - 3 3
  VET405 Doğum ve Jinekoloji I 2 - 2 3
  VET407 Nekropsi 1 2 2 2
  VET409 Gıda Hijyeni ve Kontrolü 2 2 3 3
  VET411 Ortopedi ve Travmatoloji 2 - 2 2
  VET413 Toksikoloji 2 - 2 2
  VET415 Balık Hastalıkları 1 2 2 2
  VET417 *Klinik - 12 6 8
    VETKLK419 Cerrahi - 3 1,5 2
  VETKLK421 İç Hastalıkları - 3 1,5 2
  VETKLK423 Doğum ve Jinekoloji - 3 1,5 2
  VETKLK425 Dölerme ve Suni Tohumlama - 3 1,5 2
  TOPLAM   15 18 24 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET451 Mesleki Yabancı Dil-VII 1 - 1 2
  VET453 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği 1 - 1 2
  VET455 Deneysel Farmakoloji 1 - 1 2
  VET457 Ekoloji ve Çevre Toksikolojisi 1 - 1 2
  VET459 Spor Atı Cerrahisi 1 - 1 2
  VET461 At Yetiştiriciliği 1 - 1 2
  VET463 Jinekolojik Ultrasonografi 1 - 1 2
  VET465 Materyal Gönderme ve Rapor Yazma 1 - 1 2
  VET467 Klinik Laboratuvar Teşhis 1 - 1 2
  VET469 Reçete Bilgisi 1 - 1 2
  VET471 Kafes Kuşlarının Hastalıkları 1   1 2
  VET473 Hayvancılık İşletmelerinde Planlama ve Proje Teknikleri 1 - 1 2
               
  *Bölüm Başkanlığının koordinatörlüğünde Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarında gruplar halinde rotasyonla eğitim görülür.
   
  4.SINIF (VIII. YARIYIL)
    DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET402 Doğum ve Jinekoloji II 2 - 2 3
  VET404 Dölerme ve Suni Tohumlama 2 - 2 3
  VET406 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi 2 2 3 3
  VET408 Süt Hijyeni ve Teknolojisi 2 2 3 3
  VET410 Göz Hastalıkları 1 - 1 2
  VET412 Meme Sağlığı ve Hastalıkları 1 - 1 1
  VET414 Ayak Hastalıkları 1 - 1 2
  VET416 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik 2 - 2 2
  VET418 Adli Veteriner Hekimlik 1 - 1 1
  VET420 *Klinik - 12 6 8
    VETKLK422 Cerrahi - 3 1,5 2
  VETKLK424 İç Hastalıkları - 3 1,5 2
  VETKLK426 Doğum ve Jinekoloji - 3 1,5 2
  VETKLK428 Dölerme ve Suni Tohumlama - 3 1,5 2
  TOPLAM   14 16 22 28
  VETERİNER SEÇMELİ DERSLER
  VET452 Mesleki Yabancı Dil-VIII 1 - 1 2
  VET454 Reproduktif Biyoteknoloji 1 - 1 2
  VET456 Neonatal Hayvan Hastalıkları 1 - 1 2
  VET458 Domuz Hastalıkları 1 - 1 2
  VET460 Sürü Sağlığı ve Yönetimi 1 - 1 2
  VET462 Vektörler ve Mücadelesi 1 - 1 2
  VET464 Egzotik Hayvan Hastalıkları 1 - 1 2
  VET466 Hayvan Kurtarma 1 - 1 2
  VET468 Doping Maddeleri 1 - 1 2
  VET470 Havyan ve Hayvansal Ürünler Pazarlaması 1 - 1 2
  VET472 Deney Hayvanları Yetiştiriciliği 1 - 1 2
  VET474 Gıda Muhafaza Yöntemleri 1 - 1 2
  *Bölüm Başkanlığının koordinatörlüğünde Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarında gruplar halinde rotasyonla eğitim görülür.
   
  5.SINIF (IX. YARIYIL)
    DERS DERS ADI T U K AKTS
  KODU
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET501 İntörn Eğitimi 16 16   30
  TOPLAM 16 16 0 30
               
  5.SINIF (X. YARIYIL)
    DERS DERS ADI T U K AKTS
  KODU
  VETERİNER ZORUNLU DERSLER
  VET502 İntörn Eğitimi 16 16   30
  TOPLAM 16 16 0 30
               
  Not: Öğrenciler İntörn Eğitimi dersinde Genel Hekimlik, Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği, At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği ile Gıda Hijyenii ve Teknolojisi gruplarından birini seçmek zorundadır.
               
  IX. ve X. Yarıyıl VEHİP Eğitimi Seçmeli Gruplarında
Anabilim Dalına Göre Ders Saati Dağılımı (Derslerin %50’si Teorik %50’si Uygulama)
    5.SINIF (IX. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Genel Hekimlik Grubu        
    VGH501 İç Hastalıkları 64 2 2,5  
    VGH503 Cerrahi 64 2 2,5  
    VGH505 Doğum ve Jinekoloji 64 2 2,5  
    VGH507 Dölerme ve Suni Tohumlama 32 1 1,5  
    VGH509 Patoloji 32 1 1,5  
    VGH511 Mikrobiyoloji 32 1 1,5  
    VGH513 Parazitoloji 32 1 1,5  
    VGH515 Viroloji 32 1 1,5  
    VGH517 Farmakoloji - Toksikoloji 32 1 1,5  
    VGH519 Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları 16 0,5 1  
    VGH521 Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları 32 1 1,5  
    VGH523 Zootekni 32 1 1,5  
    VGH525 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 8 0,25 1  
    VGH527 Biyoistatistik 8 0,25 1  
    VGH529 Genetik 8 0,25 1  
    VGH531 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 32 1 1,5  
    VGH533 Biyokimya 16 0,5 1  
    VGH535 Anatomi 8 0,25 1  
    VGH537 Fizyoloji 8 0,25 1  
    VGH539 Histoloji - Embriyoloji 8 0,25 1  
    VGH541 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 16 0,5 1  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (X. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Genel Hekimlik Grubu        
    VGH502 İç Hastalıkları 64 2 2,5  
    VGH504 Cerrahi 64 2 2,5  
    VGH506 Doğum ve Jinekoloji 64 2 2,5  
    VGH508 Dölerme ve Suni Tohumlama 32 1 1,5  
    VGH510 Patoloji 32 1 1,5  
    VGH512 Mikrobiyoloji 32 1 1,5  
    VGH514 Parazitoloji 32 1 1,5  
    VGH516 Viroloji 32 1 1,5  
    VGH518 Farmakoloji - Toksikoloji 32 1 1,5  
    VGH520 Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları 16 0,5 1  
    VGH522 Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları 32 1 1,5  
    VGH524 Zootekni 32 1 1,5  
    VGH526 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 8 0,25 1  
    VGH528 Biyoistatistik 8 0,25 1  
    VGH530 Genetik 8 0,25 1  
    VGH532 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 32 1 1,5  
    VGH534 Biyokimya 16 0,5 1  
    VGH536 Anatomi 8 0,25 1  
    VGH538 Fizyoloji 8 0,25 1  
    VGH540 Histoloji - Embriyoloji 8 0,25 1  
    VGH542 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 16 0,5 1  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (IX. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu        
    VCH501 Cerrahi 64 2 3  
    VCH503 İç Hastalıkları 64 2 3  
    VCH505 Doğum ve Jinekoloji 64 2 3  
    VCH507 Dölerme ve Suni Tohumlama 48 1,5 2  
    VCH509 Hayvan Besleme ve Besleme Hast. 48 1,5 2  
    VCH511 Patoloji 32 1 2  
    VCH513 Zootekni 32 1 2  
    VCH515 Biyokimya 32 1 2  
    VCH517 Farmakoloji - Toksikoloji 32 1 2  
    VCH519 Hayvancılık Ekon. ve İşletme 32 1 1,5  
    VCH521 Mikrobiyoloji 32 1 1,5  
    VCH523 Parazitoloji 32 1 1,5  
    VCH525 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 16 0,5 1,5  
    VCH527 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 16 0,5 1,5  
    VCH529 Viroloji 32 1 1,5  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (X. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu        
    VCH502 Cerrahi 64 2 3  
    VCH504 İç Hastalıkları 64 2 3  
    VCH506 Doğum ve Jinekoloji 64 2 3  
    VCH508 Dölerme ve Suni Tohumlama 48 1,5 2  
    VCH510 Hayvan Besleme ve Besleme Hast. 48 1,5 2  
    VCH512 Patoloji 32 1 2  
    VCH514 Zootekni 32 1 2  
    VCH516 Biyokimya 32 1 2  
    VCH518 Farmakoloji - Toksikoloji 32 1 2  
    VCH520 Hayvancılık Ekon. ve İşletme 32 1 1,5  
    VCH522 Mikrobiyoloji 32 1 1,5  
    VCH524 Parazitoloji 32 1 1,5  
    VCH526 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 16 0,5 1,5  
    VCH528 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 16 0,5 1,5  
    VCH530 Viroloji 32 1 1,5  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (IX. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu        
    VAP501 Cerrahi 64 2 3  
    VAP503 İç Hastalıkları 64 2 3  
    VAP505 Doğum ve Jinekoloji 64 2 3  
    VAP507 Dölerme ve Suni Tohumlama 32 1 2  
    VAP509 Hayvan Besleme ve Besleme Hast. 32 1 2  
    VAP511 Patoloji 32 1 2  
    VAP513 Zootekni 48 1,5 2  
    VAP515 Biyokimya 48 1,5 2  
    VAP517 Farmakoloji - Toksikoloji 48 1,5 2  
    VAP519 Mikrobiyoloji 32 1 1,5  
    VAP521 Parazitoloji 32 1 1,5  
    VAP523 Viroloji 32 1 1,5  
    VAP525 Genetik 16 0,5 1,5  
    VAP527 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 16 0,5 1,5  
    VAP529 Fizyoloji 16 0,5 1,5  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (X. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu        
    VAP502 Cerrahi 64 2 3  
    VAP504 İç Hastalıkları 64 2 3  
    VAP506 Doğum ve Jinekoloji 64 2 3  
    VAP508 Dölerme ve Suni Tohumlama 32 1 2  
    VAP510 Hayvan Besleme ve Besleme Hast. 32 1 2  
    VAP512 Patoloji 32 1 2  
    VAP514 Zootekni 48 1,5 2  
    VAP516 Biyokimya 48 1,5 2  
    VAP518 Farmakoloji - Toksikoloji 48 1,5 2  
    VAP520 Mikrobiyoloji 32 1 1,5  
    VAP522 Parazitoloji 32 1 1,5  
    VAP524 Viroloji 32 1 1,5  
    VAP526 Genetik 16 0,5 1,5  
    VAP528 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 16 0,5 1,5  
    VAP530 Fizyoloji 16 0,5 1,5  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (IX. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu        
    VKY501 Hayvan Besleme ve Besleme Hast. 64 2 3  
    VKY502 Patoloji 32 1 3  
    VKY503 Zootekni 64 2 3  
    VKY504 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 32 1 2  
    VKY505 Biyokimya 32 1 2  
    VKY506 Farmakoloji - Toksikoloji 48 1,5 2  
    VKY507 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik 64 2 2  
    VKY508 Mikrobiyoloji 64 2 2  
    VKY509 Parazitoloji 48 1,5 2  
    VKY510 Viroloji 48 1,5 1,5  
    VKY511 Anatomi 16 0,5 1,5  
    VKY512 Biyoistatistik 16 0,5 1,5  
    VKY513 Fizyoloji 16 0,5 1,5  
    VKY514 Genetik 16 0,5 1,5  
    VKY515 Histoloji - Embriyoloji 16 0,5 1,5  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (X. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu        
    VKY502 Hayvan Besleme ve Besleme Hast. 64 2 3  
    VKY504 Patoloji 32 1 3  
    VKY506 Zootekni 64 2 3  
    VKY508 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 32 1 2  
    VKY510 Biyokimya 32 1 2  
    VKY512 Farmakoloji - Toksikoloji 48 1,5 2  
    VKY514 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik 64 2 2  
    VKY516 Mikrobiyoloji 64 2 2  
    VKY518 Parazitoloji 48 1,5 2  
    VKY520 Viroloji 48 1,5 1,5  
    VKY522 Anatomi 16 0,5 1,5  
    VKY524 Biyoistatistik 16 0,5 1,5  
    VKY526 Fizyoloji 16 0,5 1,5  
    VKY528 Genetik 16 0,5 1,5  
    VKY530 Histoloji - Embriyoloji 16 0,5 1,5  
      TOPLAM 576 18 30  
               
    5.SINIF (IX. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu        
    VGT501 Patoloji 32 1 3  
    VGT503 Zootekni 32 1 3  
    VGT505 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 160 5 3  
    VGT507 Biyokimya 32 1 2  
    VGT509 Farmakoloji - Toksikoloji 48 1,5 2  
    VGT511 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik 32 1 2  
    VGT513 Mikrobiyoloji 32 1 2  
    VGT515 Parazitoloji 32 1 2  
    VGT517 Viroloji 32 1 2  
    VGT519 Veteriner Hek. Tarihi ve Deon 16 0,5 1,5  
    VGT521 Anatomi 16 0,5 1,5  
    VGT523 Fizyoloji 16 0,5 1,5  
    VGT525 Genetik 16 0,5 1,5  
    VGT527 Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları 32 1 1  
    VGT529 Biyoistatistik 16 0,5 1  
    VGT531 Histoloji - Embriyoloji 32 1 1  
      TOPLAM 576 18 30  
       
    5.SINIF (X. YARIYIL)  
    DERS KODU DERS ADI
18 Hafta (T+U)
Ders Saati
Hafta Sayısı AKTS  
    SEÇMELİ GRUPLAR  
      Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu        
    VGT502 Patoloji 32 1 3  
    VGT504 Zootekni 32 1 3  
    VGT506 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 160 5 3  
    VGT508 Biyokimya 32 1 2  
    VGT510 Farmakoloji - Toksikoloji 48 1,5 2  
    VGT512 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik 32 1 2  
    VGT514 Mikrobiyoloji 32 1 2  
    VGT516 Parazitoloji 32 1 2  
    VGT518 Viroloji 32 1 2  
    VGT520 Veteriner Hek. Tarihi ve Deon 16 0,5 1,5  
    VGT522 Anatomi 16 0,5 1,5  
    VGT524 Fizyoloji 16 0,5 1,5  
    VGT526 Genetik 16 0,5 1,5  
    VGT528 Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları 32 1 1  
    VGT530 Biyoistatistik 16 0,5 1  
    VGT532 Histoloji - Embriyoloji 32 1 1  
      TOPLAM 576 18 30  
               

BASINDA FAKÜLTEMİZ

ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET

      

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM

İletişim Numaraları 
0 414 318 3000
Dahili: 
2634-2609-3934

BOLOGNA

                 
 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

KARİYER MERKEZİ